Software voor activabeheer?
ActivMan vaste activa is de bewezen oplossing!


ActivMan vaste activa is speciaal voor het beheer van vaste activa ontwikkelde software en wordt gebruikt door ondernemingen in Nederland en België, woningcorporaties, scholen voor voortgezet onderwijs en accountants- en administratiekantoren.

De voordelen van ActivMan vaste activa:

 • Op zichzelf staand pakket voor het beheer van al uw vaste activa
 • ActivMan vaste activa communiceert moeiteloos met ieder ERP pakket
 • Per activum meerdere waarden mogelijk (economisch, fiscaal, etc.)
 • Registreren en bewaken investeringsplannen
 • Historie blijft bewaard bij wijzigingen
 • Uitgebreide rapportagemogelijkheden
 • ActivMan vaste activa is flexibel in te richten en gemakkelijk te onderhouden
 • Import vanuit o.a. Excel is mogelijk
 • Voldoet aan alle eisen van 'Werken aan Winst' inclusief verdeling bodemwaarde over meerdere objecten
 • Meer dan 1000 gebruikers

Een spreadsheet voldoet niet langer? Kies ActivMan vaste activa van McHil software voor uw activabeheer en u krijgt werkelijk zicht op uw vaste activa.

Kenmerken van ActivMan vaste activa


ActivMan vaste activa is speciaal ontwikkeld voor het beheer van vaste activa. De veelzijdigheid van dit programma is inmiddels overtuigend bewezen. Een greep uit de mogelijkheden:

Database

 • ActivMan vaste activa werkt met een database van objecten
 • De gegevens zijn daardoor beschermd tegen foutieve veranderingen
 • De database biedt veel extra toepassingsmogelijkheden. Bijvoorbeeld het produceren van keuringslijsten, vastleggen van gegevens verzekeringspolissen, onderhoudslijsten voor objecten, enz.
 • ActivMan vaste activa werkt met alle recente Windowsversies (inclusief de Server-varianten). 
   

Hoofdmenu van ActivMan

Het hoofdmenu van ActivMan vaste activa

Compleet en helder overzicht

 • Over elke willekeurige periode cijfers op te vragen; verleden, actueel en toekomst
 • Meerdere waarden te benoemen: fiscale, commerciële, economische, verzekerde, vervangingswaarde, etc.
 • Per waarde afwijking op investeringstotaal in te voeren, dus het is mogelijk om voor verschillende waarden over verschillende bedragen af te schrijven
 • Herwaarderingen per waarde: bedrag, nieuwe waarde of percentage
 • Simulaties van wijzigingen mogelijk door het kopiëren van een waarde
 • Historie blijft behouden, ook bij verplaatsen van objecten

Slagvaardig investeringsbeleid

 • Registreren en bewaken van investeringsplannen van budget en goedkeuring tot prognose en werkelijke investeringen
 • Biedt inzicht in investeringsbedrag per kostenplaats
 • Legt naast investeringen, ook desinvesteringen, kosten, herwaarderingen, extra afschrijvingen, prognoses en verplichtingen vast
 • Mogelijkheid om herinvesteringsreserve toe te passen

Kortom, zowel voor bedrijven met veel activa als voor accountants die de activa beheren van hun klanten, is ActivMan vaste activa de perfecte oplossing.

De volledige productenlijst

Demonstratie aanvragen

ActivMan brochure (PDF)

Wat is vaste activa?

Onder vaste activa verstaan we de bezittingen van een bedrijf. Voor deze bezittingen is het daarvoor benodigde vermogen langer dan een jaar vastgelegd. Voorbeelden hiervan zijn transportmiddelen, gebouwen, inventaris, machines en installaties. Deze bezittingen worden gebruikt voor de bedrijfsvoering; het zijn geen handelsgoederen (al kunnen deze bezittingen natuurlijk wel verkocht worden, wat in dit verband onder de noemer "desinvesteren" valt).

Referentie

We beheerden onze activa in Excel maar dat werd zo omslachtig en tijdrovend dat we naar een pakket zochten waarin we zowel fiscaal als commercieel konden afschrijven. Na het besluit om met ActivMan te gaan werken, is het voor ons echt omdenken geweest. We waren gewend dat we alles steeds moesten bijwerken maar dat is niet meer nodig. ActivMan is gekoppeld aan ons financiële pakket dus op twee plaatsen gegevens invoeren is ook verleden tijd.
We ontdekten al snel dat 'alles kan' met ActivMan, het is echt heel slim gemaakt. Ik kan bijvoorbeeld zonder moeite een afschrijving draaien voor een periode in de toekomst. En we zijn nog niet uitgeleerd want de rapportagemogelijkheden zijn erg uitgebreid. We zijn blij met de vriendelijke helpdesk die onze vragen uitgebreid en duidelijk beantwoordt. En de tijdwinst is enorm. Tot nu toe hadden we drie tot vier weken nodig aan het eind van het jaar om voor alle bedrijven (en dat zijn er nogal wat) de activa administratie af te sluiten. Ik denk dat het nu één dag werk is.

Math Toonen, controller Collé Rental & Sales, Sittard
Naar alle referenties »